Menu
Your Cart

Reklamácie

Reklamačné podmienky a postup pri reklamácií:


 1. Pred samotnou reklamáciou doporučujeme aby ste nás vopred kontaktovali telefonicky alebo emailom.
 2. Spolu s tovarom je potrebné predložiť kópiu dokladu o zakúpení (faktúry), originálny záručný list (ak bol vystavený) a vyplnený reklamačný list  (môžete si ho stiahnuť TU) s presným popisom chýb, nedostatkov a podmienok kedy a ako sa chyba prejavuje (uviesť "nefunguje" nestačí!). Bez týchto náležitosti sa reklamačné oddelenie nebude reklamáciou zaoberať , záruka bude zamietnutá a výrobok bude zaslaný späť na náklady zákazníka.
 3. Reklamovaný tovar musí byť  zaslaný čistý a mechanicky nepoškodený.
 4. Tovar musí byť vhodne zabalený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia, bude tento vrátený späť neopravený.
 5. Reklamáciu zašlite na adresu našej prevádzky Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou - nie na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Treba využiť najdostupnejší a najlecnejší spôsob zaslania tovaru na reklamáciu.  Tovar možete reklamovať aj osobne na našej prevádzke počas prevádzkových hodín.
 6. V prípade ak ste reklamáciu konzultovali telefonicky,uveďte v reklamačnom liste  meno pracovníka, s ktorým ste reklamáciu konzujtovali.
 7. Reklamácia môže byť uznaná až po otestovaní technikom, prípadne výrobcom. Pri oprávnenej reklamácií si vyhradzujeme právo na opravu alebo výmenu tovaru, pokiaľ to nie je možné tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, prípadne výmenu za iný tovar.
 8. Ak nebudú dodržané reklamačné podmienky, nebude sa považovať reklamácia za uznanú a bude poslaná späť odosielateľovi na jeho náklady.
 9. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

Adresa pre prijem reklamácií a servisné stredisko:


Adresa: DANEL Electronic, Krakovská 11, 919 25 Šúrovce, okr. Trnava, Slovensko
 • Tel. 033 5595 275
 • Mobil: + 421 905 641 453
 • e-mail : obchod@danel.sk